Afhentning af affald

Hver uge får alle danskere afhentet en masse kile affald hjemme sig selv. Denne afhentning af affald står kommunen for og de gør det på faste dage hver uge el. hver anden uge. Nogle kommuner har også ordninger til afhentning af haveaffald, afhentning af storskrald og endda bortskaffelse af farligt affald fra din hjemmeadresse.

I mange tilfælde vil du dog komme ud i en situation hvor du selv skal sørge for bortskaffelse af dit affald, da du enten ikke har plads til at have det stående, det ikke hører ind under det affald kommunen afhenter el. det er for stort til at du selv kan stå for bortskaffelsen.